Faaliyetlerimiz


Klinik Araştırmalarda Yazılım Hizmeti

  • Yönetim Raporlama
  • Operasyonel Koordinasyon ve Takip Sistemi
  • İş ve Görev Tanımı Takip Sistemi
  • Ön Fizibilite Hazırlama ve Takip Sistemi 
  • İstatiksel Raporlama Sistemleri

İş Geliştirme

  • Kurumsal Veri Tabanı Hazırlama, Düzenleme ve Sunma
  • Kurumsal Hasta Takip Sistemi Geliştirme
  • Kurumsal Laboratuvar Çalışmaları Veri Takibi Hizmeti
  • Kurumsal Klinik Araştırma Eğitim ve Bilgilendirme Hizmeti
  • Hasta Raporlama Kayıt Sistemleri Oluşturma