Hizmetlerimiz


Klinik Araştırmalarda Yazılım Hizmeti

Klinik araştırma çalışmalarında proje hazırlık aşamasında, ihtiyaç saptaması, bütçeyle ilgili ön fizibilite ve maliyet çalışması, görevlendirilecek kişilerin iş ve görev tanımı ve takibiyle ilgili yazılım platformu düzenleme, iş akışı verilerine göre uyarı sistemleri sunar.

İş Geliştirme

Klinik araştırma süreçlerine bağlı olarak, farklı sağlık firmalarına, kendi hizmet alanlarına özgü yeni iş modelleri belirleme, oluşturma ve araştırmada hizmet vermek.